Výzva k předkládání návrhů: b-solutions Solving Cross-Border obstacles

25.05.2023

B-solutions je iniciativa s cílem odstranění administrativních a právních překážek, kteeré brání přeshraniční spolupráci podél hranic EU. Je řízena Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) Evropské komise a Asociací evropských příhraničních regionů (AEBR).

S potěšením vám oznamujeme vyhlášení výzvy k předkládání návrhů k řešení.

K podání žádosti jsou vyzývány veřejné instituce i přeshraniční struktury nacházející se podél vnitřních hranic E, ale také podél vnějších hranic EU se zeměmi ESVO a NPP.

Vybrané instituce budou moci využívat technickou podporu přeshraničních odborníků, aby přesně definovaly tyto překážky a vyvinuly možná řešení k jejich překonání.

Máte-li zájem se do této iniciativy přihlásit, podrobnosti o výzvě naleznete zde a zde.

Další články/novinky

Program v číslech

4
priority
-
vyplacených prostředků
-
schválených projektů
Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu