Vyúčtování

Po schválení projektu Monitorovacím výborem kontaktuje každého kooperačního partnera zástupce příslušného kontrolora/kontrolního místa s návrhem na vystavení formuláře Plán vyúčtování, kterým se stanovují závazná vyúčtovací období pro předkládání žádostí o platbu.

Vyúčtovací období mají obvykle délku 6-12 měsíců; v závislosti na indikativní částce za dané období může být s kontrolorem domluvena individuální délka období. Minimální indikativní částka na každé vyúčtovací období je 15.000 EUR. Vyúčtovací období pokrývají celou dobu realizace projektu.

Pro vyúčtování personálních nákladů formou jednotkových nákladů jsou k dispozici formuláře Výkaz práceGFX | clanky | icons8-external-link-30.png a Popis pracovního místaGFX | clanky | icons8-external-link-30.png. Požadavky na dokladování těchto formulářů jsou uvedeny ve Společném realizačním dokumentu.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu