Červenec 2023

06.07.2023

Ahoj sousede! Hallo Nachbar!
V dnešním newsletteru pro Vás máme nové informace k programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027.

 • První projekty schváleny
  Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko schválil 29. června 2023 na svém zasedání v Kostelci
  nad Ohří v České republice prvních 13 projektů, včetně 4 Fondů malých projektů. Další informace naleznete v tiskové zprávě.
 • Příručka pro publicitu v projektech zveřejněna
  Evropská komise klade velký důraz na práci s veřejností v projektech. Požadavky na práci s veřejností při realizaci přeshraničních projektů naleznete v nové příručce propříjemce.
 • Projektové záměry v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany před katastrofami
  Saské státní ministerstvo vnitra a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
  společně s programovými orgány vypracovaly společný odborný rámec pro financování projektů v oblasti požární ochrany/záchranných služeb/civilní ochrany před katastrofami. V programovém období 2021–2027 bude kladen důraz na pilotní a modelové projekty, v rámci kterých budou společně vyvíjena a v praxi ověřována nová řešení. Více informací o požadavcích naleznete zde. Další podrobnosti, zejména o postupu podání žádosti, budou brzy následovat.

Další články/novinky

25.03.2024
Dále přes hranice: 9,25 milionu EU na česko-saskou spolupráci
Dne 21. března 2024 schválil Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Jáchymově 7 nových projektů přeshraniční spolupráce.
Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon