Podmínky užívání

Na této stránce Vás informujeme o právních podmínkách a podmínkách užívání webových stránek programu Interreg Česko   Sasko 20212027, za které odpovídá Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB). Přístup a užívání této informační služby podléhá dále uvedeným podmínkám a vztahuje se na všechny informace a produkty poskytované na těchto webových stránkách.

Obsah

Saská rozvojová banka -dotační banka- (Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB)) poskytuje informace a data a pomocí internetových odkazů i informace z jiných webových stránek.

Informace a data, především o programech nebo produktech, jsou informační povahy a nepředstavují právně závaznou nabídku nebo individuální poradenství SAB. Po dohodě s Řídícím orgánem programu Interreg Česko   Sasko 20212027 si SAB výslovně vyhrazuje možnost bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat a rušit části stránek nebo celé stránky anebo jejich uveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

Uveřejněné informace představují pouze upozornění na určitou praxi poskytování dotací. Ve sporném případě je určující skutečně vykonávaná dotační praxe.

Odpovědnost

SAB nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, úplnost, bezchybnost a vhodnost informací a dat. Ručení za lehkou nedbalost u nepodstatných smluvních povinností je omezena na předvídatelné škody; ručení za nepřímé škody je vyloučeno.

Odkazy

Webové stránky programu Interreg Česko   Sasko 20212027, za které SAB odpovídá, obsahují odkazy na webové stránky, které jsou provozovány jinými poskytovateli. SAB nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo funkčnost, bezchybnost a správnost těchto stránek.

Uživatelé, kteří se k informační nabídce SAB dostali prostřednictvím webových stránek třetích subjektů a kteří se stali uživateli služeb a/nebo produktů tohoto třetího subjektu, jsou výhradně zákazníky příslušného poskytovatele. Za veškeré informace, obsah a údaje ke službám/produktům je výhradně odpovědný příslušný poskytovatel, nejedná se o reference ze strany SAB. SAB není odpovědná za kroky příslušného poskytovatele ani není jeho zástupcem a není nijak zapojena do jednání, popř. využívání služeb/produktů na stránkách příslušného poskytovatele. Nároky vzniklé v souvislosti s přijímáním služeb/produktů lze uplatňovat výhradně vůči příslušnému poskytovateli/subjektu odkazujícímu na stránky SAB.

Autorská práva

Obsah, struktura a podoba webových stránek programu Interreg Česko   Sasko 20212027, za které SAB odpovídá, jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, změny, šíření nebo uchovávání informací a dat, především textů, textových částí, tabulek, grafických a obrazových materiálů vyžaduje předchozí souhlas SAB.

Jurisdikce

Užívání webových stránek programu Interreg Česko   Sasko 20212027, za které SAB odpovídá, a veškeré s tím spojené jednání, nečinnost nebo opomenutí podléhají německému právu.

Technické pokyny

Webová stránka programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027, za kterou odpovídá Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB), je optimalizována na rozlišení monitoru 375 x 667 a 1920 x 1080 pixelů.

Stránky programu Interreg Česko   Sasko 20212027 byly v souladu s HTML standardem (HTML5) napsány v Cascading Style Sheets (CSS 3) a JavaScriptu (JS) podle specifikace Word Wide Web Consortium (W3C).

Stránky tak lze prohlížet všemi obvyklými prohlížeči podporujícími tyto standardy.

Java-Applets nejsou využívány.

Pro některé formuláře je třeba mít nainstalován Microsoft Word resp. Microsoft Excel, resp. podobný program, ve kterém lze otevřít a pracovat s danými typy souborů.

Využívání aplikace Piwik

Pro analýzu webu využíváme program „Piwik". Pomocí tohoto programu získáváme informace o používání našich webových stránek a v případě potřeby můžeme provést optimalizaci. K tomuto účelu využívá „Piwik" takzvané Cookies. Během tohoto procesu je vaše IP adresa okamžitě anonymizována, takže z ní nemůžeme vyvozovat žádné závěry o vás, jakožto uživateli. Můžete změnit nastavení softwaru svého prohlížeče a zabránit tak používání souborů cookie. V takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Použití Cookies

Cookies jsou malé datové soubory ve formě textu, které webový server odesílá do vašeho prohlížeče. Ukládají se ale pouze na vašem pevném disku. Může je číst pouze server, který je předtím uložil, a obsahují informace o tom, co a kdy jste si na webové stránce prohlíželi. Pomocí souborů cookie lze zefektivnit používání internetu. Používání souborů cookie je průmyslovým standardem. Mnoho poskytovatelů internetových služeb je používá k poskytování užitečných funkcí svým zákazníkům. Soubory cookie pouze samy o sobě identifikují IP adresu počítače a neukládají žádné osobní údaje, například vaše jméno. Vzhledem k tomu, že z těchto informací nelze snadno individualizovat fyzickou osobu, je používání souborů cookies přípustné. V případě souborů cookies máte na výběr, zda je povolíte. Změnu lze kdykoliv provést v nastavení vašeho prohlížeče.

Námitka proti ukládání dat

Podle §15 německého zákona o telemédiích mohou návštěvníci webových stránek vznést námitku proti ukládání svých anonymizovaných údajů, aby již nebyly v budoucnu shromažďovány.

Technické a grafické řešení zajišťuje comerto.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon