Ochrana dat

Ať už jste zákazník/zákaznice, potenciální zákazník/zákaznice, zaměstnanec/zaměstnankyně, uchazeč/uchazečka nebo jen návštěvník/návštěvnice našich webových stránek: Respektujeme a chráníme vaše soukromí. Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Proto cítíme povinnost, nakládat s údaji zákazníků/zákaznic, zájemců/zájemkyň, zaměstnanců/zaměstnankyň, uchazečů/uchazeček a návštěvníků/návštěvnic našich webových stránek opatrně a chránit je před zneužitím. V této souvislosti uplatňujeme obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a saský prováděcí zákon o ochraně osobních údajů (SächsDSDG).

Naše webové servery ukládají při užití našich webových stránek tato data: název Internet Server Providera, webové stránky, ze kterých přistupujete na naše stránky, a otevřené webové stránky včetně data a doby trvání přístupu. Data jsou anonymně ukládána pro statistické účely, abychom naši nabídku mohli stále upravovat v souladu s potřebami uživatelů.

Objednáte-li si u nás informační materiál, chcete-li informaci k nějakému tématu ap., pak Vás požádáme o tyto údaje: Vaše jméno a příjmení, Vaše e-mailová adresa, popř. název Vaší firmy, adresa, telefonní a faxové číslo. Tato data zadáváte dobrovolně. Vaše údaje ukládáme na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto datům má jen úzký okruh pracovníků, kteří jsou pověřeni zpracováním Vašich dotazů. Data jsou zpracovávána jen za tím účelem, za jakým jste je nám poskytli. Data nejsou poskytována třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli povinováni zákonem nebo na Vaše výslovné přání. Pokud Vaše data dále nepotřebujeme, budou smazána.

  • Kdo za zpracování dat odpovídá a na koho se mohu obrátit?

Odpovědnými místem je:

Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Telefon: +49 351 4910 0

V případě otázek můžete našeho pověřence pro ochranu dat kontaktovat zde:

Sächsische Aufbaubank – Förderbank -
Pověřenec pro ochranu dat (Datenschutzbeauftragter)
Uwe Gonska
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Telefon: +49 351 4910 3408

E-Mail

  • Jaké mám v oblasti ochrany osobních údajů práva?

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje, např. kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail atd.), SAB zpracovává, má následující práva:

  • právo na informaci podle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu podle čl. 16 GDPR
  • právo na výmaz podle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR,

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů v konkrétním případě prověří, zda Vám uplatňované právo přísluší.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Upozorňujeme, že odvolání je možné pouze do budoucna. Zpracování dat, které proběhlo před odvoláním, tím není dotčeno.

  • Mám právo podat stížnost?

V souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje dozorového orgánu, příslušného pro SAB:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Telefon: +49 351 493 5401
Telefax: +49 351 493 5490

Internet: www.datenschutz.sachsen.de


Během Vaší návštěvy našich webových stránek jsou Cookies používány pouze tehdy, pokud jste záznam Vaší návštěvy těchto webových stránek neodmítli.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu