Leden 2024

04.01.2024

Ahoj sousede! Hallo Nachbar!

přejeme Vám touto cestou mnoho zdraví a štěstí v roce 2024, mnoho úspěchů při vývoji a realizaci projektů česko-saské spolupráce a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Youth4Cooperation Group

V tomto vydání vás informujeme o nové Iniciativě Komise. Generální ředitelství (GŘ) pro regionální a městskou politiku aktivně pracuje na podpoře zapojení mladých lidí do politiky soudržnosti, zejména do přeshraniční spolupráce.

Jednou z aktivit, které k tomuto cíli přispívají, je skupina Youth4Cooperation, která byla založena v roce 2022 během Evropského roku mládeže. Jejím hlavním cílem je posílit angažovanost mladých lidí ve všech programech Interreg a makroregionálních strategiích EU a dát jim příležitost aktivně se zapojit do Interregu. Kromě toho tato skupina slouží jako platforma pro dialog mezi Komisí a mladými lidmi působícími v programu Interreg.

Členové skupiny jsou mladí Evropané, kteří se zajímají o územní spolupráci. Jednou měsíčně se scházejí online na plenárním zasedání.

Příští zasedání skupiny je plánované na pátek 12. ledna 2024 od 12:00 do 13:00 hodin. Toto setkání bude zaměřeno na iniciativy GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a Společného výzkumného střediska Evropské komise k tématu podnikání mladých lidí. Tato akce je dobrá příležitost pro mladé lidi k navázání kontaktu s kolegy z Komise, kteří se tímto tématem zabývají, a zároveň možností podpořit synergie mezi územní spoluprácí a jejich vlastní pracovní náplní.

GŘ REGIO požádalo řídicí orgán, aby tuto informaci předal zejména mladým lidem, kteří pracují v programu Interreg Sasko - Česká republika, v kooperačních projektech nebo v jiných formátech přeshraniční spolupráce, nebo kteří se o Interreg zajímají. Pokud patříte do této cílové skupiny a máte zájem se zúčastnit příštího setkání skupiny, obdržíte pozvánku a podrobnosti o programu od kontaktních osob na GŘ REGIO, paní Astrid Aulnette (Astrid.AULNETTE1@ec.europa.eu) nebo paní Clary Menasseyre (Clara.MENASSEYRE@ec.europa.eu).

Kromě toho Komise vyzývá mladé lidi, aby se připojili ke skupině Youth4Cooperation na LinkedIn (odkaz na https://www.linkedin.com/groups/13908870), kde se mohou dozvědět o důležitých novinkách, sdílet zkušenosti a navázat kontakt s dalšími mladými profesionály, kteří se zajímají o Interreg a politiku soudržnosti.

Další články/novinky

25.03.2024
Dále přes hranice: 9,25 milionu EU na česko-saskou spolupráci
Dne 21. března 2024 schválil Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Jáchymově 7 nových projektů přeshraniční spolupráce.
Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon