Ocenění REGIOSTARS 2024: Zapojte se!

04.03.2024

Do 1. března do 31. . května 2024 se mohou projekty z celé Evropy přihlašovat do soutěže REGIOSTARS prostřednictvím online platformy pro podávání přihlášek.Součástí přihlášky je souhlas Řídicího orgánu příslušného programu. Formulář pro udělení souhlasu (Endorsement Letter) je k dispozici zde.

Soutěž vyhlašovaná Evropskou komisí oceňuje originální a inovativní projekty spolufinancované EU. Ocenění RegioStars bude udělováno v pěti tematických kategoriích, které odpovídají cílům kohezní politiky EU:

1: Konkurenceschopná a smart Evropa - zvýšení konkurenceschopnosti, inovace a hospodářské odolnosti

2: Zelená Evropa – zelená změna jako motor regionálního rozvoje

3: Spojená Evropa – zlepšení mobility a propojení mezi regiony

4: Sociální a inkluzivní Evropa – zvýšení integrity Evropy využitím regionálních talentů

5: Evropa pro občany – podpora udržitelného rozvoje všech oblastí

Odborná porota posoudí projekty dle kategorií z hlediska inovativnosti, udržitelnosti, dopadů a partnerství. Kromě toho proběhne online hlasování veřejnosti, z něhož vzejde projekt, který se stane držitelem ceny veřejnosti.

Podrobnější informace o soutěži a účastnických podmínkách naleznete v anglické příručce pro žadatele.

Slavnostní předávání cen vítězům proběhne v Bruselu v řijnu 2024 v rámci „Týdne regionů a měst“.

Další články/novinky

25.03.2024
Dále přes hranice: 9,25 milionu EU na česko-saskou spolupráci
Dne 21. března 2024 schválil Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Jáchymově 7 nových projektů přeshraniční spolupráce.
Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon