Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost

GFX | /img/icons | P1_mini_format.png

Výše aktuálních dostupných prostředků

 Specifický cíl (1.3): Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic Podpora a zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací  Přeshraniční spolupráce MSP s vysokými školami, výzkumnými institucemi a technologickými inovačními centry Poskytování zařízení pro společný vývoj a testování Přeshraniční spolupráce mezi MSP za účelem inovativních klimaticky přívětivých technologií, služeb a nebo výrobků Přenos vědeckých poznatků do produktů a postupů Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky Vývoj společných řešení s cílem posílení inovační schopnosti MSP (ve všech sektorech i odvětvově specifických oblastech) Inovativní formáty pro poradenství, podporu a spolupráci MSP Hospodářské kooperace, přeshraniční iniciativy, kompetenční a odvětvové sítě, klastry, partnerství Virtuální informační a znalostní platformy

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon