Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

GFX | /img/icons | P3_mini_format.pngDisponibilní dotační prostředky: 24.498.437,00 €

  • Specifický cíl (6.2) : Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech

EFRR prostředky: 9.186.914
Zlepšení spolupráce orgánů veřejné správy, soudů, veřejných a státních institucí a subjektů
Síťovací aktivity: občanská společnost, místní/regionální aktéři, zájmové skupiny, instituce
V kontextu demografického vývoje: projekty oblasti územního plánování, občanské vybavenosti
Spravedlnost:odborná výměna mezi ministerstvy spravedlnosti, soudy, státními zastupitelstvími a věznicemi
Bezpečnost: Společné hraniční kontroly, cvičení, výměny zkušeností a vědomostí; Boj proti přihraniční kriminalitě; Práce s veřejností
Přeshraniční strategie
Vytváření multisektorových územních strategií
Vytváření sektorových územních strategií
  • Specifický cíl (6.3) : Budování vzájemné důvěry, zejména podporou spolupráce mezi občany

Setkávací projekty
EFRR prostředky: 15.311.523
Setkávání občanů ve všech oblastech veřejného života na lokální úrovni
Spolupráce měst a obcí, jiných veřejných subjektů, spolků, svazů či neziskových organizací
Setkávací a síťové projekty, výměna a přenos zkušeností a znalostí, akce, workshopy, soutěže, aktivity za účelem zlepšení jazykových a mezikulturních kompetencí

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon