Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

GFX | /img/icons | P3_mini_format.pngCelkové dotační prostředky: 24.498.437,00 €

Výše aktuálních dostupných prostředků

Specifický cíl (6.2): Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech  Síťovací aktivity: občanská společnost, místní/regionální aktéři, zájmové skupiny, instituce V kontextu demografického vývoje: projekty oblasti územního plánování, občanské vybavenosti Zlepšení spolupráce orgánů veřejné správy, soudů, veřejných a státních institucí a subjektů Spravedlnost:odborná výměna mezi ministerstvy spravedlnosti, soudy, státními zastupitelstvími a věznicemi Bezpečnost: Společné hraniční kontroly, cvičení, výměny zkušeností a vědomostí; Boj proti přihraniční kriminalitě; Práce s veřejností Přeshraniční strategie Specifický cíl (6.3) : Budování vzájemné důvěry, zejména podporou spolupráce mezi občany Setkávací projekty Setkávání občanů ve všech oblastech veřejného života na lokální úrovni Spolupráce měst a obcí, jiných veřejných subjektů, spolků, svazů či neziskových organizací Setkávací a síťové projekty, výměna a přenos zkušeností a znalostí, akce, workshopy, soutěže, aktivity za účelem zlepšení jazykových a mezikulturních kompetencí

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon