Řídící orgán

Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj (SMR)Referát 24 - Programy přeshraniční a meziregionální spolupráce EU

Gerokstraße 9
D - 01307 Dresden
Řídící orgán nese celkovou odpovědnost za řádnou realizaci programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 a je také jediným kontaktním partnerem vůči Evropské komisi.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu