Co je Interreg?

GFX | img | uber.png

Interreg je jedním z cílů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci strukturálních fondů EU. Již více než 30 let Interreg podporuje nejen nadnárodní a meziregionální, ale také přeshraniční spolupráci mezi členskými státy. Společně s partnery z ostatních členských států řeší Interreg problémy ze všech oblastí společenského života, které ovlivňují každodenní život občanů.

Cílem je snížit sociální, hospodářské a územní rozdíly mezi regiony a zlepšit kvalitu života ve společném příhraničním regionu prostřednictvím přeshraniční spolupráce.

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon