Po schválení projektu

Po schválení projektu Monitorovacím výborem kontaktuje každého kooperačního partnera zástupce příslušného kontrolora/kontrolního místa s návrhem na vystavení formuláře Plán vyúčtování, kterým se stanovují závazná vyúčtovací období pro předkládání žádostí o platbu.

Vyúčtovací období na sebe navazují a mají obvykle délku 6-12 měsíců; v závislosti na indikativní částce za dané období může být s kontrolorem domluvena individuální délka období. Minimální indikativní částka na každé vyúčtovací období je 15.000 EUR. Vyúčtovací období pokrývají celou dobu realizace projektu.

Dále je český partner vyzván ke zpracování Přehledu realizovaných a předpokládaných zadávacích/výběrových řízení.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon