2. Konzultace se Společným sekretariátem a krajskými úřady

< zpět k 1. Příprava projektu

Společný sekretariát a české okresní úřady vám před podáním žádosti nabízí možnost konzultace.

Nepovinné konzultace k prvotním projektovým záměrům

• konzultace s jednotlivými kooperačními partnery nebo s více kooperačními partnery najednou
• kooperační partneři mohou k popisu svého plánovaného projektu použít formulář „projektový záměr

 

Povinné konzultace k pokročilým projektovým záměrům

• kooperační partneři budou informováni o specifických požadavcích programu
• před konzultací vyplní LP kompletně formulář „projektový záměr“ v obou jazycích
GFX | antragsteller | Beratungsteilnehmer_CZ.pngPravidla příslušnosti krajských úřadů pro administraci projektových žádostí naleznete zde.

Zralost záměru bude posuzována podle následujících kritérií:
• formulář „projektový záměr“ byl kompletně vyplněn v obou jazycích
• obsah projektu byl konkrétně a srozumitelně popsán
• bylo znázorněno financování

Formy konzultací: prezenčně, online, konzultační dny, individuální termín

> dále k 3. Podání žádosti

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon