Oprávnění žadatelé

Příjemci v Sasku

 • orgány veřejné správy a jiné instituce Svobodného státu Sasko,
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva,
 • evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
 • organizace, které jsou přípustné podle článku 197 odst. 2 písm. c) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, tj. které podle platného vnitrostátního práva nemají právní subjektivitu, za předpokladu, že jejich zástupci mají způsobilost přijímat jejich jménem právní povinnosti a převzít finanční odpovědnost za projekty v rámci priorit 3 a 4,
 • malé a střední podniky (MSP)

Příjemci v České republice

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace,
 • státní podniky a organizace,
 • vzdělávací instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • hospodářské a profesní svazy, zájmová sdružení právnických osob,
 • evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
 • malé a střední podniky v rámci priorit 1 a 3.

  Vhodní žadatelé podle Priorit

Příjemci Fondu malých projektů jsou:

 • Euroregion Neisse e. V. 
 • Euroregion Erzgebirge e. V. 
 • EUREGIO EGRENSIS Sachsen/Thüringen e. V. 
 • Euroregion Labe, Dobrovolný svazek obcí 

 

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon