Princip Lead partnera

Projekty musí být realizovány ve spolupráci partnerů z Česka a Německa. Partneři společně jmenují vedoucího partnera (Lead partner), který je odpovědný za podání žádosti a realizaci projektu. Lead partner nese celkovou organizační, obsahovou a finanční odpovědnost za projekt a je smluvním partnerem Saské rozvojové banky (SAB). Lead partner uzavírá s partnery projektu Smlouvu o spolupráci, v níž je upravena spolupráce všech partnerů a jejich povinnosti a odpovědnosti.

Úloha Lead partnera

  • Jako hlavní smluvní partner uzavírá Smlouvu o poskytnutí dotace s SAB. Je jedinou kontaktní osobou vůči SAB.
  • Přebírá celkovou odpovědnost za všechny úkoly související s realizací projektu.
  • Koordinuje realizaci projektu a podávání zpráv.
  • Předává finanční prostředky EU projektovým partnerům.
  • Hlásí veškeré změny v projektu Společnému sekretariátu (JS).
  • Zajišťuje řádné využívání finančních prostředků EU.
  • Koordinuje publicitu projektu na obou stranách hranice.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon