Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Malé projekty jsou projekty přeshraničního setkávání. EUREGIO EGRENSIS je regionem čtyř zemí, a mnoho projektů je dokonce realizováno s účastníky ze všech subregionů. Setkává se zde mnoho lidí, kteří by se nikdy nepotkali. Jako soukromé osoby nemají tolik...
Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Fond malých projektů EEL (FMP) podporuje především setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem malých projektů je posilování vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.
Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří Erzgebirge obecně podporuje setkávání občanů obou sousedních zemí. Ta probíhají na různých úrovních: ve městech, obcích, sdruženích a s dalšími organizátory projektů definovaných ve Společném realizačním dokumentu....
Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Financování malých projektů podporuje spolupráci mezi městy a obcemi, veřejnými subjekty, sdruženími, svazy a dalšími možnými předkladateli projektů definovanými v realizačním dokumentu. Výměna zkušeností a znalostí mezi aktéry přispívá ke zlepšení jazykových...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon