Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost

Zkrácený název: Glokalizace
Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost
Cíl projektu: Vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky (MSP) v česko-saské příhraniční oblasti a posílení a zintenzivnění hospodářské spolupráce, zejména s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich...
Zkrácený název: TransTech4SME
Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost
Projekt se zaměřuje na podporu přenosu výsledků výzkumu v programovém území k MSP. V rámci projektu bude vytvořena platforma a mechanismy, které toto umožní, a to formou spolupráce a sdílení informací mezi partnery a malými a středními podniky. To se...
Zkrácený název: RENI
Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost
Cílem projektu je spojení výzkumných a transferových zdrojů s know-how malých a středních podniků pro inovativní postupy ke zkapacitnění infrastruktury se zvýšením inovačního potenciálu v pohraničí. Během koncepční fáze budou do identifikace témat pro...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon