Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Zkrácený název: ZusammenWachsen in Europa
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: ArchaeoTin
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na spolupráci se podílí 13 organizací. Společné využívání a...
Zkrácený název: BASKET@School
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Partneři projektu (PP) chtějí navázat dvě až čtyři partnerství mezi školami z SN & CZ a basketbal by měl sloužit jako „door opener“. Během School Activity Days (SAT) chodí PP společně do školy v SN/CZ a přebírají na jeden den výuku tělocviku. Cílem tohoto...
Zkrácený název: Bioodpad není odpad
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Cílem projektu je vytvořit na základě kombinace odborných a environmentálně vzdělávacích postupů aplikovaných na obou stranách hranice společnou vzdělávací nabídku pro děti mladšího školního věku doplněnou o metodické a pracovní materiály. Vzdělávacím...
Zkrácený název: Borderland Trails
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: comp@ss
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: Čtyřka pro budoucnost
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: DiForPol
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: Driblingem společně přes hranice
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Přeshraniční sportovní setkávání basketbalových spolků ChemCats Chemnitz e.V. a Lvice Litoměřice z.s.. Kulturní obohacování a prolínání českých a německých zvyklostí a tradic. Utvoření dlouhodobě dobrých vztahů mezi oběma kluby prostřednictvím společných...
Zkrácený název: ERNILAC
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: FENIX
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Náplní projektu je vytvoření materiálů a metod pro společnou přeshraniční badatelskou terénní výuku učitelů základních a středních škol, průvodců, ochránců přírody a muzejních specialistů, která bude zaměřena na geog rafii, geologii, ekologii a ochranu...
Zkrácený název: Fotbal bez hranic
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Wir möchten durch den regelmäßigen Austausch den Frauen- und Mädchenfußball in beiden Regionen in den Fokus rücken und somit die Breite stärken und auch die Basis einer stabilen Nachwuchsarbeit festigen. Ziel soll es auch sein, dass die Partner im Frauen-...
Zkrácený název: InterBridge
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Liberecký kraj a Sasko mají bohaté kulturní a vědecké dědictví i talentované umělce a vědce. Proto vznikl tento projekt, který by umožnil využití tohoto potenciálu a rozvoj spolupráce mezi vědou a uměním na přeshraniční úrovni. Interbridge má 3 hlavní...
Zkrácený název: Jazyk sousedů
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Podél celé česko-saské hranice se budou testovat různé modelové přístupy k realizaci jazykové koupele integrované do každodenního života MŠ. Děti se jazyky nejlépe učí prostřednictvím autentických interakcí. Setkávají se přitom nejen s jazykem, ale i...
Zkrácený název: Ježíšek a Smrčík
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
V rámci tohoto projektu budou přes hranice propojeny stávající turistické stezky, které nesou své názvy podle postaviček Ježíška a Smrčíka, čímž bude vytvořena společná dobrodružná trasa určená především pro rodiny s dětmi. Na Ježíškově stezce na české...
Zkrácený název: Labora 2.0
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek kvalifikovaných pracovních sil, zejména v klíčových odvětvích, představuje pro podniky ve venkovském regionu Krušnohoří stále větší výzvu. Cílem projektu je řešit tyto výzvy prostřednictvím individuálního kariérního...
Zkrácený název: KdV/KcF M 3.6
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Bohaté historické a kulturní dědictví regionu durynsko-sasko-franského Fojtska a Chebska má být dále rozvíjeno a prezentováno pro region v návaznosti na předchozí projekt, který se soustředil na dobu Fojtů. Průběh bude rozdělen do třech hlavních bodů:...
Zkrácený název: Na kole za sousedy
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Hlavním cílem projektu je vytvoření nové nabídky pro cestovní ruch v příhraničním regionu a uspořádání společných akcí pro obyvatele z české i německé strany hranice. Obsah projektu: Na české straně 1920 m cyklostezek, 2 odpočívadla, servisní a nabíjecí...
Zkrácený název: Impulsy uměleckého vzdělávání
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: Nový START
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Cílem projektu je doplnění a modernizace vybudované infrastruktury a nabídky lokalit, rozvoj, kvalita a rozšíření zázemí, což povede k nárůstu stabilního přeshraničního cestovního ruchu v regionu Lesná - Seiffen.
|<<<2>>|

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon