Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Zkrácený název: ArchaeoTin
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na spolupráci se podílí 13 organizací. Společné využívání a...
Zkrácený název: BASKET@School
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Partneři projektu (PP) chtějí navázat dvě až čtyři partnerství mezi školami z SN & CZ a basketbal by měl sloužit jako „door opener“. Během School Activity Days (SAT) chodí PP společně do školy v SN/CZ a přebírají na jeden den výuku tělocviku. Cílem tohoto...
Zkrácený název: Bioodpad není odpad
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Cílem projektu je vytvořit na základě kombinace odborných a environmentálně vzdělávacích postupů aplikovaných na obou stranách hranice společnou vzdělávací nabídku pro děti mladšího školního věku doplněnou o metodické a pracovní materiály. Vzdělávacím...
Zkrácený název: Driblingem společně přes hranice
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Přeshraniční sportovní setkávání basketbalových spolků ChemCats Chemnitz e.V. a Lvice Litoměřice z.s.. Kulturní obohacování a prolínání českých a německých zvyklostí a tradic. Utvoření dlouhodobě dobrých vztahů mezi oběma kluby prostřednictvím společných...
Zkrácený název: FENIX
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Náplní projektu je vytvoření materiálů a metod pro společnou přeshraniční badatelskou terénní výuku učitelů základních a středních škol, průvodců, ochránců přírody a muzejních specialistů, která bude zaměřena na geog rafii, geologii, ekologii a ochranu...
Zkrácený název: InterBridge
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Liberecký kraj a Sasko mají bohaté kulturní a vědecké dědictví i talentované umělce a vědce. Proto vznikl tento projekt, který by umožnil využití tohoto potenciálu a rozvoj spolupráce mezi vědou a uměním na přeshraniční úrovni. Interbridge má 3 hlavní...
Zkrácený název: Jazyk sousedů
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Podél celé česko-saské hranice se budou testovat různé modelové přístupy k realizaci jazykové koupele integrované do každodenního života MŠ. Děti se jazyky nejlépe učí prostřednictvím autentických interakcí. Setkávají se přitom nejen s jazykem, ale i...
Zkrácený název: Ježíšek a Smrčík
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
V rámci tohoto projektu budou přes hranice propojeny stávající turistické stezky, které nesou své názvy podle postaviček Ježíška a Smrčíka, čímž bude vytvořena společná dobrodružná trasa určená především pro rodiny s dětmi. Na Ježíškově stezce na české...
Zkrácený název: Labora 2.0
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek kvalifikovaných pracovních sil, zejména v klíčových odvětvích, představuje pro podniky ve venkovském regionu Krušnohoří stále větší výzvu. Cílem projektu je řešit tyto výzvy prostřednictvím individuálního kariérního...
Zkrácený název: Na kole za sousedy
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: Nový START
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Cílem projektu je doplnění a modernizace vybudované infrastruktury a nabídky lokalit, rozvoj, kvalita a rozšíření zázemí, což povede k nárůstu stabilního přeshraničního cestovního ruchu v regionu Lesná - Seiffen.
Zkrácený název: Příroda bez hranic
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Dvě zkušené organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání vytvoří nové ekologické vzdělávací programy, které budou zahrnovat vedle ekologického vzdělávání také zlepšování digitální gramotnosti, technických kompetencí, jazykové vybavenosti...
Zkrácený název: S rozmanitými kořeny tvořit budoucnost
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zkrácený název: Společná ochrana kulturního dědictví Krušnohoří
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Vysoká škola výtvarných umění Drážďany a Ústecký kraj se v rámci přeshraničního projektu spolupráce věnují zachování, evidenci a dokumentaci pozdně středověkého sakrálního umění v regionu.
Zkrácený název: Stavění mostů mezi sousedy
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
V rámci projektu "Stavění mostů mezi sousedy" chtějí tyto tři komuny společně vylepšit turistické nabídky v okolí Fichtelbergu. Budou vytvořena místa a příležitosti pro přeshraniční setkávání ve smyslu evropské myšlenky. Název projektu je inspirován...
Zkrácený název: MATun
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
V projektu jsou společně zpracovávány nabídky vzdělávání, které zvyšují kvalitu vzdělávání studentů a poskytují prostor pro společné výzkumné práce. Cílem projektu je přeshraniční využití synergií v této oblasti. Technické vybavení je na obou stranách...
Zkrácený název: Virtuální muzeum
Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Cílem je společně přeshraničně zmapovat, prezentovat a zpřístupnit řemeslné a průmyslové tradice využívání kamene a vodních zdrojů v cílovém území – v okrese Česká Lípa (CZ) a okrese Görlitz (D). Dílčím cílem je zapojení výzkumných institucí na obou stranách...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon