Fond malých projektů Euroregionu Nisa

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Fond malých projektů Euroregionu Nisa

Zkrácený název projektu:

FMP Euroregionu Nisa

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

3.827.000,00 €

Doba realizace projektu:

21.02.2023 - 31.12.2028

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Euroregion Neisse e.V., Markus Köhler

Cíle a obsah:

Financování malých projektů podporuje spolupráci mezi městy a obcemi, veřejnými subjekty, sdruženími, svazy a dalšími možnými předkladateli projektů definovanými v realizačním dokumentu. Výměna zkušeností a znalostí mezi aktéry přispívá ke zlepšení jazykových a mezikulturních kompetencí a k budování vzájemné důvěry v příhraničním regionu. Překážky tvořené státní hranicí, přestože již bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků, tak mohou být dále odstraňovány.

Poslední aktualizace:

11.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon