Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost

Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Cílem projektu je identifikovat environmentální rizika způsobená změnou klimatu u znečištěných přeshraničních vodních toků a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci. Saský a český monitoring a hodnocení stavu vod je třeba porovnat a metody vzájemně...
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního výzkumného týmu vědců, zabývajících se studiem rostlin a půdy, který se zaměří na studium klíčových faktorů ovlivňujících diverzitu rostlin ve vybraných druhově chudých i bohatých travních porostech v přeshraničních...
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Hlavním cílem projektu je ochrana biologické rozmanitosti na migračních koridorech sasko-českého pohraničí. Biologickým průzkumem, zhotovením databáze a elektronické mapy rizikových území a testováním vhodných ochranných opatření minimalizujeme negativní...
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci při managementu populace jelena evropského v národních parcích České a Saské Švýcarsko. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon