Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost

Zkrácený název: AKWA
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Zkrácený název: REDEMA
Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci při managementu populace jelena evropského. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelenů;...

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu