Informace pro žadatele

 • xlsx
  Pomocná kalkulačka pro výpočet personálních nákladů podle pracovního profilu
  16.12.2022
  22.73 KB
 • link
  Projektový záměr - formulář 64800
  link
 • pdf
  Pokyny k ochraně osobních údajů pro klienty / zájemce - 640005
  10.04.2024
  253.18 KB
 • link
  Smlouva o spolupráci - formulář 64805
  link
 • pdf
  Seznam příloh k projektové žádosti
  30.06.2023
  146.83 KB
 • pdf
  Metodika a kritéria hodnocení projektu
  15.12.2022
  588.49 KB
 • pdf
  Souhrn systematiky hodnocení projektu
  15.12.2022
  105.45 KB

Povinné podklady pro české kooperační partnery

 • docx
  Čestné prohlášení LP
  23.01.2023
  59.68 KB
 • docx
  Čestné prohlášení PP
  14.12.2023
  58.16 KB
 • docx
  Čestné prohlášení žadatele o podporu de-minimis
  12.01.2023
  58.60 KB
 • docx
  Prohlášení o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik
  12.01.2023
  75.94 KB
 • xls
  Rozpočet pro náklady na zaměstnance v případě paušálního vyúčtování
  12.10.2023
  412.50 KB

Příklady

 • pdf
  Ukázkový projektový záměr
  16.12.2022
  483.06 KB
 • pdf
  Ilustrativně vyplněná projektová žádost
  30.06.2023
  378.31 KB
 • pdf
  Ilustrativně vyplněné rozpočty projektových partnerů
  30.06.2023
  525.39 KB

Ukazatele/Indikátory

Příručky

 • pdf
  Specifický cíl_1.3 - Udržitelný růst, konkurenceschopnost malých a středních podniků, vytváření pracovních míst
  04.05.2023
  328.10 KB
 • pdf
  Specifický cíl_2.4 - Přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim
  28.02.2023
  335.88 KB
 • pdf
  Specifický cíl_2.7 - Ochrana a zachování přírody a biologické rozmanitosti, omezování všech forem znečištění
  28.02.2023
  331.96 KB
 • pdf
  Specifický cíl_4.2 - Rozvoj infrastruktury pro rovný přístup k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotní učení, posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání
  12.10.2023
  345.87 KB
 • pdf
  Specifický cíl_4.6 - Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovací
  28.02.2023
  322.81 KB
 • pdf
  Specifický cíl_ISO_6.2 - Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány
  28.02.2023
  340.56 KB
 • pdf
  Specifický cíl_ISO_6.3 - Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“
  12.10.2023
  335.94 KB

Vhodní žadatelé CZ podle Priorit

 • pdf
  Vhodní žadatelé CZ podle Priorit
  12.01.2023
  376.58 KB

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon