Ukazatele/Indikátory

Příručky

 • pdf
  Specifický cíl_1.3 - Udržitelný růst, konkurenceschopnost malých a středních podniků, vytváření pracovních míst
  04.05.2023
  328.10 KB
 • pdf
  Specifický cíl_2.4 - Přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim
  28.02.2023
  335.88 KB
 • pdf
  Specifický cíl_2.7 - Ochrana a zachování přírody a biologické rozmanitosti, omezování všech forem znečištění
  28.02.2023
  331.96 KB
 • pdf
  Specifický cíl_4.2 - Rozvoj infrastruktury pro rovný přístup k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotní učení, posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání
  12.10.2023
  345.87 KB
 • pdf
  Specifický cíl_4.6 - Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovací
  28.02.2023
  322.81 KB
 • pdf
  Specifický cíl_ISO_6.2 - Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány
  28.02.2023
  340.56 KB
 • pdf
  Specifický cíl_ISO_6.3 - Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“
  12.10.2023
  335.94 KB

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon