Síť výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Síť výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu

Zkrácený název projektu:

RENI

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.294.215,51 €

Doba realizace projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
  • Jähnig GmbH Felssicherung und Zaunbau
  • Technická univerzita v Liberci
  • Hochschule Zittau Görlitz
  • Univerzita Karlova

Cíle a obsah:

Cílem projektu je spojení výzkumných a transferových zdrojů s know-how malých a středních podniků pro inovativní postupy ke zkapacitnění infrastruktury se zvýšením inovačního potenciálu v pohraničí. Během koncepční fáze budou do identifikace témat pro vývoj a transfer zapojeny aktivní lokální sítě. Na tomto základě budou řešeny společné referenční projekty. Veřejná kolokvia, veřejné online meetingy a dny otevřených dveří výzkumných ústavů slouží k výměně a transferu. Specializovaná setkání sítě budou sloužit k testování inovativních postupů. Je plánováno vybudování platformy a realizace zážitkového a praktického dne. Veškeré formáty budou realizovány dvojjazyčně a budou elektronicky podpořeny.

Výsledky projektu:

Dlouhodobými výsledky jsou:

  1. vybudování platformy (internet) pro výměnu informací a transfer,
  2. vytvoření a optimalizace formátů pro prezentaci zdrojů a kompetencí,
  3. praktické vyzkoušení nových postupů a služeb pro vybrané problémy,
  4. vybudování a využívání testovacího a demonstračního areálu

Síť bude spojovat nabídky z nejrůznějších technologických oblastí mimo jiné z oblasti
- výzkumu a inspekce pomocí dronů,
- využití umělé inteligence pro interpretaci dat,
- geovědeckých postupů měření a zkoumání,
- metod numerických simulací,
- technického a biologického zvýšení odolnosti

Poslední aktualizace:

18.12.2023

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon