Glokalizace - globálně myslet, lokálně jednat

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Glokalizace - globálně myslet, lokálně jednat

Zkrácený název projektu:

Glokalizace

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

488.639,75 €

Doba realizace projektu:

01.01.2024 - 30.06.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, /// Zygmunt Potocki | Projektleiter | Bertolt-Brecht-Allee 22 | 01309 Dresden | Tel: +49 351 21 38 132 | E-Mail: Zygmunt.Potocki@wfs.saxony.de
  • AHK Services s.r.o. /// Lucie Zemanová | Koordinátorka projektů AHK | Česko-německá obchodní a průmyslová komora | Václavské náměstí 40 | CZ-110 00 Praha 1 | Tel.: +420 221 490 337 | Mail: zemanova@dtihk.cz

Cíle a obsah:

Cíl projektu: Vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky (MSP) v česko-saské příhraniční oblasti a posílení a zintenzivnění hospodářské spolupráce, zejména s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich nedostatky. Popis projektu: Vytvoření snadno obsluhovatelné digitální platformy pro MSP a pro instituce podporující podnikání v programovém území. Platforma obsahuje data o firmách a institucích sídlících v programovém území. Nástroj umožňuje firmám nabízet výrobky a služby, najít nové dodavatele a kooperační partnery (diverzifikace kooperačních partnerů) a navazovat kontakt s institucemi na podporu podnikání a výzkumnými zařízeními. V rámci série plánovaných meziodvětvových informačních a kooperačních akcí bude nástroj představen a tím bude předvedeno jeho praktické využití, dále akce také nabídnou všem zainteresovaným stranám přímé příležitosti k navázání nových partnerství a spolupráce. Platforma otevírá dveře a je zárukou vzniku blízkých partnerství, hospodářské spolupráce a přeshraničních iniciativ v programovém území a posiluje příhraniční region jako významnou lokalitu pro nearshoring. Opatření slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP a jsou řešením proti migraci MSP z programového území, proti ztrátě pracovních míst v podporované oblasti a proti odlivu mozků, zejména mladých lidí. Projekt slouží také k zintenzivnění networkingu multiplikátorů v programovém území, a tím k rozvoji partnerství, spolupráce, přeshraničních iniciativ a kompetencí nejen mezi českými a saskými podniky, ale také mezi institucemi, oborovými sítěmi a klastry.

Výsledky projektu:

  1. Vytvoření síťového nástroje k podpoře česko-saské spolupráce mezi podniky a institucemi v programovém území
  2. Tři workshopy: (1) workshop (Kick-off) ke stanovení obsahu síťového nástroje, (2) workshop k představení síťového nástroje (3) workshop k ukončení projektu a k vyhodnocení síťového nástroje

  3. Čtyři mezioborové informační a kooperační akce (dvě v saské části programového území a dvě v české části programového území)

Poslední aktualizace:

27.03.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon