Přeshraniční podpora zapojení malých a středních podniků do materiálového výzkumu budoucnosti

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Přeshraniční podpora zapojení malých a středních podniků do materiálového výzkumu budoucnosti

Zkrácený název projektu:

TransTech4SME

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

2.472.496,15 €

Doba realizace projektu:

28.08.2023 - 31.10.2027

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Technická univerzita v Liberci, Mgr. Adam Blažek, MBA
  • Technische Universität Chemnitz

Cíle a obsah:

Projekt se zaměřuje na podporu přenosu výsledků výzkumu v programovém území k MSP. V rámci projektu bude vytvořena platforma a mechanismy, které toto umožní, a to formou spolupráce a sdílení informací mezi partnery a malými a středními podniky. To se děje prostřednictvím služeb, workshopů, seminářů a přípravy společných projektů. Dále je to podpora přenosu vědeckých poznatků z výzkumného prostředí do praxe. To zahrnuje identifikaci klíčových technologických potřeb a vývoj strategií a opatření pro jejich realizaci. Projekt také usiluje o podporu vytváření partnerství mezi výzkumnými institucemi a podniky, které umožňují aplikaci a komercializaci nových technologií.

Poslední aktualizace:

11.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon