Zahájení projektu FMP EEL 13.11.2023

13.11.2023 - 31.12.2028
Kde: EEL
Typ akce: Ostatní

Fond malých projektů EEL (FMP) podporuje především setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem malých projektů je posilování vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

FMP je dotační instrument v rámci Kooperačního programu EU INTERREG ČR-Sasko na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Fond je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe je jeho jediným správcem, který zajištuje správu fondu na obou stranách česko-saské hranice.

Pravidla FMP EEL se řídí Realizačním dokumentem.

Vaši žádost můžete předložit prostřednictvím online systému FMP EEL.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon