Kick-off Workshop ke stanovení obsahu platformy

16.04.2024
Kde: Hotel Dvorana, Chebská 394/44, 360 06 Karlovy Vary
Typ akce: Workshop

Workshop v Karlových Varech je zahajovací akcí nového přeshraničního projektu společnosti Saxony Trade & Invest a společnosti AHK Services s.r.o. (dceřiná společnost Česko-německé obchodní a průmyslové komory) s názvem "Glokalizace - globálně myslet, lokálně jednat". V rámci workshopu bychom vám rádi stručně představili nejen náš projekt, ale také program Interreg Česko-Sasko, abychom vás inspirovali k realizaci takového česko-saského projektu.

Workshop se zaměří na tvorbu platformy, která je ústředním tématem našeho projektu. Platforma má podpořit podniky se sídlem v česko-saském příhraničí při distribuci jejich výrobků a služeb a při hledání nových dodavatelů. Díky přeshraniční databázi bude nová platforma pomáhat dále institucím na obou stranách hranice v jejich každodenní práci.
A možná může platforma umět i něco jiného? Přijďte s námi diskutovat o její podobě a sdělte nám své nápady, myšlenky nebo kritiku. Na základě vašich návrhů vznikne nástroj, který umožní malým a středním podnikům a institucím v programové oblasti navázat nebo zintenzivnit přeshraniční spolupráci.
K diskusi o platformě jsme přizvali budoucí uživatele - firmy a instituce - a také zástupce IT sektoru, aby nám pomohli s technickou realizací a poradili nám, která z našich přání lze splnit.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon