Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů

Zkrácený název projektu:

REDEMA

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.212.100,92 €

Doba realizace projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Aleš Vorel, Ph.D. (+420 605 281 401; vorel@fzp.czu.cz)
  • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung - Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Staatsbetrieb Sachsenforst - Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
  • Technische Universität Dresden

Cíle a obsah:

Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci při managementu populace jelena evropského. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelenů; hodnocen bude i dopad jelena na regeneraci lesů. Hlavním výsledkem projektu bude, prostřednictvím získaných poznatků, tvorba společné Strategie managementu jelena v obou národních parcích. Výstup bude reflektovat rozdílnosti obou států a zohlední roli ostatních druhů savců. Pro účely vytvoření Strategie budou stanoveno: • populační hustota, prostorová distribuce a struktura populace savců (zejm. jelenů); • vzorce chování jelena evropského (prostorová aktivita a její změna v průběhu 15 let); • vliv vlků na populaci jelenů (predace jelenů vlky, prostorová aktivita vlků); • vliv lovu a turismu na populaci jelena evropského; • vliv odlesňování (požárem, kůrovcem, kácením) na chování jelenů; • vliv jelení zvěře na obnovu lesa.

Poslední aktualizace:

23.01.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon