Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů

Zkrácený název projektu:

REDEMA

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.212.100,92 €

Doba realizace projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Aleš Vorel, Ph.D. (+420 605 281 401; vorel@fzp.czu.cz)
  • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung - Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Staatsbetrieb Sachsenforst - Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
  • Technische Universität Dresden

Cíle a obsah:

Projekt si klade za cíl výrazně posílit chybějící spolupráci při managementu populace jelena evropského v národních parcích České a Saské Švýcarsko. Projektové konsorcium nejprve vyhodnotí současný stav spárkaté zvěře na území obou NP, dále budou studovány faktory, které mají vliv na populaci jelenů; hodnocen bude i dopad jelena na regeneraci lesů. Hlavním výsledkem projektu bude, prostřednictvím získaných poznatků, tvorba společné Strategie managementu jelena v obou národních parcích. Výstup bude reflektovat rozdílnosti obou států a zohlední roli ostatních druhů savců. Pro účely vytvoření Strategie budou stanoveno: • populační hustota, prostorová distribuce a struktura populace savců (zejm. jelenů); • vzorce chování jelena evropského (prostorová aktivita a její změna v průběhu 15 let); • vliv vlků na populaci jelenů (predace jelenů vlky, prostorová aktivita vlků); • vliv lovu a turismu na populaci jelena evropského; • vliv odlesňování (požárem, kůrovcem, kácením) na chování jelenů; • vliv jelení zvěře na obnovu lesa.

Poslední aktualizace:

12.03.2024

Nejnovější události

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon