Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

Zkrácený název projektu:

ArchaeoTin

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

3.517.607,43 €

Doba realizace projektu:

22.02.2023 - 30.06.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Landesamt für Archäologie Sachsen, Dr. Christiane Hemker; Tel.: +49 351 8926 673; Christiane.Hemker@lfa.sachsen.de
  • Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf
  • Department für Kulturwissenschaften und Altertumskunde, Ludwig-Maximilans-Universität München, vertreten durch Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie
  • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Most, CZ
  • Institut für Waldwachsturm und Forstliche Informatik, Technische Universität Dresden
  • Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova Univerzita, Brno, CZ
  • Regionální muzeum v Teplicích, p. o., CZ

Cíle a obsah:

Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na spolupráci se podílí 13 organizací. Společné využívání a další rozvoj různorodých archeologických, historických a přírodovědných metod přispěje k lepšímu montánně-archeologickému a historickému zpracování dosud málo prozkoumané těžby cínu rýžováním a jejího významu pro kulturní vývoj a utváření hornické krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem, tedy v období zhruba 4000 let. Díky projektu dojde k podpoře 23 kulturních resp. turistických památek prostřednictvím lokálních montánně-archeologických výzkumů, nabídce odborných přednášek, školení zástupců daných lokalit jakožto multiplikátorů a poskytováním obsáhlých materiálů pro jejich vlastní osvětovou činnost.

Výsledky projektu:

Výzkum hornictví cínu v Krušných horách a jeho vývoje v průběhu tisíciletí realizuje přeshraniční výzkumný tým, jehož kompetence se vzájemně doplňují. Mezi používané metody patrí mj. radiokarbonové datování, dendrochronologie, palynologie, antrakologie, analýzy rostlinných makrozbytků, geochemie, archeometalurgie, mikromorfologie, sedimentologie, mineralogie a petrografie. Cílem společného výzkumu je systematicky znázornit vývoj hornictví a produkce těžby cínu v Krušných horách a její celoevropský význam a poukázat na interakce se socioekonomickým vývojem v pohraničí. 

Plánované výsledky projektu predstavuje 1 putovní výstava, 1 sborník, 1 publikace, 1 konference, 1 sada materiálu pro multiplikátory, nejméně 50 prezentací a publikování v médiích.

Poslední aktualizace:

18.01.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon