Virtuální muzeum: Člověk - voda - kámen

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Virtuální muzeum: Člověk - voda - kámen

Zkrácený název projektu:

Virtuální muzeum

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

550.565,70 €

Doba realizace projektu:

07.09.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s., Lenka Mrázová, tel: +420 739 354 701, lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
  • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Cíle a obsah:

Cílem je společně přeshraničně zmapovat, prezentovat a zpřístupnit řemeslné a průmyslové tradice využívání kamene a vodních zdrojů v cílovém území – v okrese Česká Lípa (CZ) a okrese Görlitz (D). Dílčím cílem je zapojení výzkumných institucí na obou stranách hranice, vzájemné sdílení poznatků, prohloubení přeshraniční spolupráce odborných pracovníků v jednotlivých specifických tématech (geologie, archeologie, etnografie, historie ad.). Hlavní těžiště projektu leží ve společném přeshraničním výzkumu sdíleného kulturního bohatství a následné prezentaci v rámci nově vytvořeného Virtuálního muzea. Hlavním výstupem je Virtuální muzeum (VM) v CZ a DE. VM představuje webový portál, ve kterém jsou logicky provázané a uspořádané sbírky digitálních objektů a zpracovaných témat, zobrazených na různých médiích s využitím obrazového materiálu (kresby, fotografie, 3D modely, videa ad.). Virtuální muzeum tedy nemá fyzickou podobu, ale digitální. Dokáže zprostředkovat kulturní dědictví pro širokou veřejnost. Společný výzkum bude probíhat také v rámci terénních workshopů odborných pracovníků z obou stran hranice. Mezi další výstupy projektu patří workshopy pro laickou veřejnost, tištěný průvodce, závěrečná konference, označení míst QR kódy.

Poslední aktualizace:

20.12.2023

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon