Kariéra v Krušnohoří / Erzgebirge

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Kariéra v Krušnohoří / Erzgebirge

Zkrácený název projektu:

Labora 2.0

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

720.117,58 €

Doba realizace projektu:

28.08.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Mandy Badzio (Tel. +49 (0)3733 145-123; badzio@wfe-erzgebrige.de)
  • Okresní hospodářská komora v Chomutově

Cíle a obsah:

Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek kvalifikovaných pracovních sil, zejména v klíčových odvětvích, představuje pro podniky ve venkovském regionu Krušnohoří stále větší výzvu. Cílem projektu je řešit tyto výzvy prostřednictvím individuálního kariérního poradenství přizpůsobeného regionálním potřebám příhraničního regionu. Při správné volbě povolání hrají rozhodující roli silné stránky a zájmy mladých lidí na jedné straně a požadavky podniků na straně druhé. Představují se strukturálně určující a na budoucnost orientované profese a podniky, vytvářejí se sítě, rozvíjejí se jazykové znalosti a seznamuje se s příslušným sousedním regionem a kariérními možnostmi v něm. Spolupráce mezi školami a podniky podporuje navazování kontaktů mezi žáky a zástupci podniků. Firmy mají možnost informovat mladé lidi, jejich rodiče a učitele o potřebných odborných znalostech a dovednostech. Školy pak mohou tyto požadavky začlenit do výuky. Žáci jsou motivováni k absolvování stáží ve firmách, kde mohou později najít uplatnění/zaměstnání.

Poslední aktualizace:

21.12.2023

Nejnovější události

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon