ERNILAC - Mezinárodní trh práce pro budoucí absolventy vysokých škol v Euroregionu Nisa

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

ERNILAC - Mezinárodní trh práce pro budoucí absolventy vysokých škol v Euroregionu Nisa

Zkrácený název projektu:

ERNILAC

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

378.768,19 €

Doba realizace projektu:

09.01.2024 - 31.08.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Technická univerzita v Liberci, doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
  • Technische Universität Dresden

Cíle a obsah:

Projekt se zaměřuje na poradenství studentům, zejména budoucím absolventům, univerzitám v Euroregionu Nisa (ERN) a regionálním představitelům s ohledem na požadavky přeshraničního trhu práce. Cílem je poskytovat systematickou podporu, která odpovídá potřebám zaměstnavatelů a zúčastněných stran. Cílem je zvýšit povědomí studentů o možnostech na trhu práce v ERN a informovat je o formálních náležitostech přeshraničního zaměstnání, zejména s ohledem na požadované dovednosti. Zvláštní pozornost bude věnována podmínkám, za kterých jsou absolventi ochotni v regionu zůstat. Průzkum provedený v rámci projektu zaznamenává jak současné požadavky na akademické dovednosti, tak dovednosti nabízené v ERN. Workshopy, exkurze a kariérní den mají podpořit zájem získat pracovní uplatnění v přeshraničním kontextu. Kromě toho bude vytvořen kariérní kompas, který usnadní orientaci na trhu práce v ERN. Jeho obsahem budou pracovní profily, příběhy úspěšných nadnárodních pracovníků a informace o motivačních programech, jako je "Görlitz auf Probe", a o administrativních či právních aspektech přeshraničního zaměstnání. Výsledky získané v rámci aktivit projektu budou projednány se skupinou odborníků a na jejich základě budou vypracována doporučení pro vysoké školy a regionální představitele.

Poslední aktualizace:

16.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon