Field Education by Interdisciplinary excursions

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Field Education by Interdisciplinary excursions

Zkrácený název projektu:

FENIX

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.157.005,68 €

Doba realizace projektu:

29.08.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Technická univerzita v Liberci, doc. Kamil Zágoršek
  • Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
  • Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
  • Technische Universität Dresden
  • Geopark Ralsko o.p.s.

Cíle a obsah:

Náplní projektu je vytvoření materiálů a metod pro společnou přeshraniční badatelskou terénní výuku učitelů základních a středních škol, průvodců, ochránců přírody a muzejních specialistů, která bude zaměřena na geog rafii, geologii, ekologii a ochranu přírody a krajiny v příhranič ní oblasti ČR a Saska. Pominout nelze ani vliv lidské činnosti, která spoluutváří či přetváří krajinu, a s krajinou spojenou kulturní minulost. Tyto materiály budou prezentovány na ukázkových jednodenních exkurzích na cca 15 lokalitách v česko-saském příhraničí (z toho 6 lokalit na německé straně), které budou určeny pro skupinu 40 vzdělavatelů z obou stran hranice. Vzdělavatelům se tak dostanou do rukou originální přeshraniční podklady, sestavené za přispění odborné komuntiy. Tyto podklady budou doplněny konkrétními terénními daty regionálních přírodních i společenských parametrů, shromážděnými na obou stranách hranice a určenými k podpoře společných výukových programů během a po skončení zamýšleného projektu, a to i k podpoře v online režimu výuky. V rámci projektu se v průběhu každého školního roku uskuteční jeden vícedenní networkingový workshop pro vzdělávatele z obou stran hranice, zaměřený na výměnu zkušenosti s výstupy projektu, ale také na rozd íly ve způsobech výuky a v kurikulích na obou stranách hranice . Předpokládáme, že se těchto workshopů zúčastní 25-30 vzdělavatelů. Kromě toho proběhnou v létě 2025 a 2026 letní školy pro vzdělavatele z obou stran hranice, včetně studentů učitelství. Tyto letní školy budou zaměřeny na p raktické využití získaných dovedností. Na konci letní školy je plánována i závěrečná konference, která bude sloužit k diseminaci výsledků projektu.

Poslední aktualizace:

17.04.2024

Nejnovější události

09.09.2024 - 10.09.2024
13.06.2024 - 13.06.2024
Události projektů
Textilana a její vzdělávací potenciál
27.05.2024 - 27.05.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon