Přeshraniční cyklostezka "Mockelbahn" Hranice - Adorf

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Přeshraniční cyklostezka "Mockelbahn" Hranice - Adorf

Zkrácený název projektu:

Mockelbahn

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

3.008.465,29 €

Doba realizace projektu:

01.07.2024 - 30.06.2027

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Město Hranice, Mgr. Petra Bulantová
  • Stadt Adorf/Vogtl.

Cíle a obsah:

Obsahem projektu je vybudování nové turistické nabídky v podobě cyklostezky spojující města Hranice a Adorf. Cílem je vytvoření místa aktivního odpočinku, které bude sloužit jak českým, tak německým občanům. Ti budou moci nově vzniklé spojení využívat na pěší turistiku, cykloturistiku, běžecké lyžování a další. Příznivý výškový profil bývalé železniční tratě nabízí ideální podmínky pro provozování cykloturistiky všech věkových skupin bez rozdílu věku a pohlaví. Velký potenciál jistě skrývá i nedotknutá příroda podél státní hranice, která tímto bude zpřístupněna turistům. Stavbou bývalé železniční tratě byly do krajiny zakomponovány dnes již historické stavby, v současné době již na úrovni technických památek, které stojí rovněž za shlédnutí. Stávající propojení měst je pouze po veřejných komunikacích, na kterých je poměrně hustý provoz. Očekávanými změnami bude zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se mezi přeshraničními městy a také zpřístupnění propojeného regionu širší skupině obyvatel. Toho bude dosaženo jednak absencí automobilů na připravované stezce, ale také rovinatým terénem. Příležitost tak dostanou i méně zdatní cyklisté, jako jsou senioři, kteří mohou mít problém s velkým stoupáním, nebo děti, které mohou být ohroženy projíždějícími auty na silnici.

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde k vytvoření nové turistické nabídky prezentující zároveň kus historie dotčeného regionu. Do projektu budou mimo obce a projektové týmy zapojeny školy, informační centra a vzhledem k vedení cyklostezky po svršku železniční tratě i skupiny modelářů z obou stran hranice. O podobě značky cyklostezky si rozhodnou lidé sami prostřednictvím veřejné soutěže, která tak vedle webových stránek stezky a letáků přispěje k propagaci vytvořeného produktu.  

Poslední aktualizace:

12.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon