Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří

Zkrácený název projektu:

Společná ochrana kulturního dědictví Krušnohoří

Stav realizace:

Projekt v realizaci

Finanční podpora EU (EFRR):

1.178.660,08 €

Doba realizace projektu:

23.02.2023 - 30.09.2026

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: Hochschule für Bildende Künste Dresden
  • Ústecký kraj

Cíle a obsah:

Vysoká škola výtvarných umění Drážďany a Ústecký kraj, se v rámci přeshraničního projektu spolupráce věnují zachování, evidenci a dokumentaci pozdně středověkého sakrálního umění v regionu. Česko-německý tým zkoumá jak umělecko-technologické tak uměleckohistorické aspekty regionální umělecké tvorby. Cílem projektu je v rámci česko-německého dialogu prohloubit odborné znalosti o umění pozdního středověku v Krušných horách a posílit přeshraniční spolupráci na bázi umělecké historie, péče o umělecké statky, památková péče a muzejnictví.

Poslední aktualizace:

30.05.2024

Nejnovější události

společnému jednání
09.01.2024
Události projektů

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon