Živé kulturní bohatství v Západním Krušnohoří & Slavkovském lese

 - 17

Základní informace o projektu

Název projektu:

Živé kulturní bohatství v Západním Krušnohoří & Slavkovském lese

Zkrácený název projektu:

Bergbau123 / Hornictví123

Finanční podpora EU (EFRR):

1.177.650,53 €

Doba realizace projektu:

04.08.2023 - 31.03.2027

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Lead partner: IG Historischer Erzbergbau Lössnitz e.V., Dipl. Jurist (Univ.) Jens-Uwe Merx (Projektmanagement)
  • Město Horní Slavkov

Cíle a obsah:

Cílem projektu je zachovat a udržet snad nejvýznamnější přeshraniční kulturní dědictví regionu – tradiční hornictví se všemi jeho doprovodnými kulturními projevy. Důraz je kladen na rekonstrukci a rozšíření významných kulturně-historických objektů a muzejních zařízení. Předávání společného kulturního dědictví a starobylých zvyků se má stát ústředním předmětem činnosti obou muzejních institucí. Kromě výměny zkušeností mezi partnery se s tímto zajímavým tématem seznámí zejména děti a mládež v rámci přeshraničních školních projektových dnů. Předávání kulturního dědictví zahrnuje také historii osídlení a místní historii spojenou s hornictvím.

Poslední aktualizace:

12.07.2024

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon