Přednáška partnera projektu ArchaeoTin, Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most na konferenci "18. konference environmentální archeologie 2024" v Hradci Králové dne 08.02.2024.

07.02.2024 - 09.02.2024
Kde: Východočeské múzeum, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové
Typ akce: Konference

Kryštof Derner & Team: Nouze o dřevo v Krušnohorských hornických revírech v raném novověku z pohledu environmentálně archeologického výzkumu a očima současníků.
Přednáška partnera projektu ArchaeoTin, Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most na konferenci 18. konference environmentální archeologie 2024 v Hradci Králové dne 08.02.2024.

Mezinárodní konference o environmentální archeologii se uskuteční ve dnech 7.-9. února 2024 ve Východočeském muzeu, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové. Kryštof Derner a tým odborníků z projektu ArchaeoTin představí nejnovější výsledky svého výzkumu.

Příspěvek vyhodnocuje výsledky environmentálně archeologických výzkumů aluviálních sedimentů a tajchů v hornických revírech Přísečnice, Boží Dar a Horní Blatná, které byly provedeny v letech 2016-2023, a porovnává je s raně novověkými písemnými prameny.

Zkoumány byly následující otázky:

Prezentují přírodovědné údaje z náplavových profilů místní poměry, nebo se získané informace vztahují na širší území?

Odrážejí prameny kvalitu lesa, nebo pouze jeho kvantitu?

Byla hlavní příčinou odlesnění v těžebních oblastech těžba nebo rozvoj sídel spojených s těžbou?

Lze lesní hospodářství a dovoz či vývoz dřeva vysledovat až do středověku nebo raného novověku?

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon