Školní akční den na Gymnáziu Tolkewitz, Drážďany

13.03.2024 - 13.03.2024
Kde: Gymnázium Tolkewitz, Drážďany (DE)
Typ akce: Události projektů

Ve středu 13.03.24 se konala v rámci Interreg projektu "BASKET@School – Basketbal spojuje školy v Sasku a České republice". Tato návštěva byla již druhým setkáním studentů a vzhledem k tomu, že většina přítomných studentů byla přítomna již na prvním School Activity Day v Litoměřicích v loňském roce, bylo to radostné shledání. Tento den byl věnovaný tentokrát poznávání svých rodných měst, Litoměřic a Drážďan. Odpolední program byl věnovaný sportovnímu programu, kde se studenti jak se patří “vyblbli”.
Školní akční den na Gymnáziu Tolkewitz, Drážďany

SCHOOL ACTIVITY DAY: Gymnázium Josefa Jungmanna navštívilo Gymnasium Tolkewitz

Středa, 13.03.2024 - Gymnázium Josefa Jungmanna z Litoměřic navštívilo ve středu Gymnázium Tolkewitz v Drážďanech. Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu Interreg "BASKET@School – Basketbal spojuje školy v Sasku a České republice". Tato návštěva byla již druhým setkáním studentů. Vzhledem k tomu, že většina přítomných studentů byla přítomna již první den své návštěvy Litoměřic v loňském roce, bylo to radostné shledání.

Přesně v 7:30 ráno odjelo 30 studentů z České republiky autobusem do Drážďan, aby dorazili přesně v 9:15 do školní auly, kde je na ně čekala paní ředitelka školy a výběr studentů ze šestých a sedmých tříd drážďanského gymnázia. Paní ředitelka přivítala všechny vřelými slovy a oficiálně zahájila School Activity Day. Dále také studentům Gymnázia Josefa Jungmanna krátce představila školu a popřála všem přítomným studentům úspěšný a úspěšný průběh a poučný den. 

Po přivítání byla na programu seznamovací hra. Všichni studenti se procházeli po posluchárně s papírem a měli hledat mezi českými a německými spolužáky ty, kteří mají stejné zájmy. Většina z nich komunikovala v angličtině, ale někteří z německých studentů se snažili i pár otázek položit v češtině, protože Gymnázium Tolkewitz nabízí češtinu i jako druhý cizí jazyk. Po vzájemném seznámení bylo všech 60 dětí rozděleno do pěti skupin, ve kterých až do polední přestávky procházely stanovištěmi připravenými Scholou Ludus e.V. Mimo jiné šlo o reakční hry, ve kterých byly části těla pojmenovány v němčině a češtině zároveň. Na jiném stanovišti se dívky a chlapci se prováděli Drážďanami a Litoměřicemi pomocí městských map a obrázků památek. 

Po pedagogické části jsme se přesunuli na polední pauzu do školní jídelny, kde se všichni posilnili na sportovní část výměny, která probíhala ve školní tělocvičně. Zde byli chlapci a děvčata z obou škol rozděleni do čtyř smíšených družstev, ve kterých pak absolvovali překážkovou dráhu a zahráli si mezi sebou "bowlingové souboje".

Během sportovní části sledovali učitelé i pedagogičtí pracovníci partnerů projektu, týmů Dresden Titans, BC Dresden, Slavoj BK Litoměřice, Sluneta Ústí nad Labem a Schola Ludus těsné souboje mezi týmy. "Děti se opravdu bavily a bylo vidět, že se nevidí poprvé," poznamenal projektový manažer Gert Küchler. "Díky dopolednímu programu se studenti pomalu, ale jistě opět sblížili a díky tomu byl odpolední program v tělocvičně bez studu a zábran a proto velmi bojovný."

Zatímco se studenti vzdělávali v rámci první části "Scholl Activity Day", paní ředitelky obou škol využily tento den k tomu, aby si společně sedly a pobavily se o možnostech budoucí spolupráce. Kromě individuální výměny studentů byly diskutovány i další School Activity Days a diskutovalo se i o možné výměně zkušeností mezi vyučujícími. "Přesně o takovou konverzaci usilujeme v našem projektu," vysvětluje Gert Küchler, který chce nyní se svým projektovým týmem obě školy doprovázet až do roku 2026 a chce tak položit základy pro dlouhodobé partnerství. Za tímto účelem se na podzim uskuteční i další SAD v Litoměřicích.

"Dnešek byl dalším velmi úspěšným School Activity Day, kterým se nám podařilo přiblížit německým a českým studentům jejich sousední zemi. Těší nás, že studenti spolu mohou i přes jazykovou bariéru bavit a získávat zkušenosti a zážitky," řekl na závěr akce projektový manažer Gert Küchler. Výslovně poděkoval všem partnerům projektu za skvělou přípravu a realizaci a také kolegům z Gymnázia Tolkewitz za jejich pohostinnost.

Galerie

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon