Školní akční den na Základní škole Stříbrnická, Ústí nad Labem (CZ)

06.02.2024 - 06.02.2024
Kde: Ústí nad Labem (CZ)
Typ akce: Události projektů

Na Základní škole Stříbrnická se v rámci přeshraničního projektu INTERREG-Projektes “BASKET@School - Basketbal spojuje školy v Sasku a Česku” sešli žáci šestých tříd z německého gymnázia LEO s místními žáky. Protože první setkání je vždy ve znamení poznávání se, byli studenti rozděleni do pěti smíšených česko-německých skupin, tak aby mohli následně projít pěti již připravenými stanovištěmi, kde plnili různé úkoly, např. ochutnávání typicky českých a německých dobrot nebo učení se základních českých a německých frází. Před sportovní částí dostali studenti projektová trička, která si mohli podle libosti a fantazie domalovat, tak aby jim zůstala nějaká památka na tuto výměnu a případně si je mohli vzít na reciproční výměnu.
Školní akční den na Základní škole Stříbrnická, Ústí nad Labem (CZ)

Ústí nad Labem, 6.2.2024, na Základní škole Stříbrnická se v rámci přeshraničního projektu INTERREG-Projektes “BASKET@School - Basketbal spojuje školy v Sasku a Česku” sešli žáci šestých tříd z německého gymnázia LEO s místními žáky. Dresden Titans, jako vedoucí projektu, iniciovali toto setkání a s podporou ostatních projektových partnerů - Slavoj BK Litoměřice, BC Dresden, Basketbalový Klub SLUNETA Ústí nad Labem a česko-německým vzdělávacím spolekem Schola Ludus, zorganizovali tento School Activity Day.

Studenti německého gymnázia byli již v 8:00 připraveni v autobuse na bezmála hodinovou cestu do Ústí nad Labem. Na úplný začátek  byli studenti přivítáni nejen leaderem projektu Gertem Küchlerem, ale také panem ředitelem Ševcovicem, který nejenže studenty srdečně přivítal, ale také  jim krátce představil školu.

Protože první setkání je vždy ve znamení poznávání se, byli studenti rozděleni do pěti smíšených česko-německých skupin, tak aby mohli následně projít pěti již připravenými stanovištěmi. Na každém stanovišti na studenty čekaly různé úkoly, např. ochutnávání typicky českých a německých dobrot, učení se základních českých a německých frází, nebo práce se slepou mapou obou států, kdy studenti měli najít města, která již znají a pak také města s prvoligovým basketbalovým klubem. Studenti se při těchto aktivitách dorozumívali především anglicky, někteří, ti odvážnější, se pokoušeli komunikovat i německy nebo česky. 

Po polední pauze dostali studenti prostor pro vlastní tvrobu, kdy si mohli na bílá trička s logem Evropské Unie napsat nebo namalovat cokoli, co by jim připomnělo tento den.  Nakonec této aktivity si je pyšně oblékli a nakonec absolvovali i druhou, sportovní část programu.

V tělocvičně se začalo štafetovými hrami a poté se pokračovalo basketbalem a házenou. V obou částech byli studenti rozděleni tak, aby v každém týmu bylo přibližně stejné zastoupení českých a německých studentů a tím byli nuceni spolu komunikovat v cizím jazyce.

Krátce před 15:00 se studenti po dlouhém dni  rozloučili hlasitým “Ahoj sousede - Hallo Nachbar”.

Nejen studentům, ale i učitelům se na School Activity Day líbila příjemná a uvolněná atmosféra a považovali jej za úspěšný. Mimo jiné, ředitel české školy pozval německý pedagogický doprovod na krátkou schůzku, kde probírali možné cesty spolupráce. Návrhy se setkaly s velkým oboustranným zájmem a obě strany se dohodly  na další schůzce, která by se měla konat v příštích několika týdnech, a kde by se projednaly konkrétní body spolupráce. "To je přesně to, o čem náš projekt je," řekl projektový manažer Gert Küchler, který byl spokojen s úspěšným dnem. Všichni už se těší na druhou část výměny, která se bude konat v květnu, tentokrát  v Drážďanech.

Galerie

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon