Projekty nepřesahující 200 000 EUR

Pokud celkové náklady projektu v okamžiku schválení projektu nepřesahují 200 000 EUR, lze použít pouze tyto způsoby vykazování:
- personální jednotkové náklady ve spojení s paušálem zbytkových nákladů,
- náklady na externí poradenství a služby, náklady na vybavení a náklady na infrastrukturu a stavební práce ve spojení s paušálem personálních nákladů, paušálem administrativních nákladů a paušálem cestovních nákladů.
Pro projekty, jimž byla poskytnuta (veřejná/státní) podpora na základě obecného nařízení o blokových výjimkách nebo rozhodnutí SGEI/SOHZ, toto omezení neplatí (viz bod 1.2 Společného realizačního dokumentu).

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon