Nezpůsobilé výdaje

- odpočitatelná daň z přidané hodnoty dle platného práva,
- úvěrové náklady a debetní úroky,
- skonta, pokud je příjemce skutečně uplatnil,
- pokuty, peněžní tresty a výdaje na mimosoudní a soudní právní spory,
- zálohy, spropitné,
- náklady na dary,
- výdaje na udělování cen v soutěžích nad 50 EUR za cenu,
- náklady vzniklé v důsledku kolísání směnných kurzů,
- odstupné,
- v České republice finanční leasing.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon