Kancelářské a administrativní náklady (paušál administrativních nákladů)

Kancelářské a administrativní náklady jsou financovány paušální sazbou ve výši 15 %. Jako základ pro výpočet se použijí buď jednotkové personální náklady anebo paušál personálních nákladů. Při výpočtu paušálu administrativních nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Pokud v rámci projektu vzniknou náklady na zaměstnance, lze vycházet z toho, že vzniknou rovněž kancelářské a administrativní výdaje. Z tohoto důvodu není nutno uvádět další údaje ke kancelářským a administrativním výdajům (ani v podkladech k žádosti, ani v podkladech k vyúčtování).

Kancelářské a administrativní náklady zahrnuté v paušálu jsou uvedeny zde:

Důležité: Při využití paušálních nákladů jen nutno dbát na dodržení zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

To znamená: Předpokladem pro proplacení paušálních nákladů je, že příjemci skutečně vzniknou odpovídající náklady.

V případě pochybností a při kontrolách na místě mohou být vyžádány příslušné doklady.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon