Kancelářské a administrativní náklady (paušál administrativních nákladů)

Kancelářské a administrativní náklady jsou financovány paušální sazbou ve výši 15 %. Jako základ pro výpočet se použijí buď jednotkové personální náklady anebo paušál personálních nákladů. Při výpočtu paušálu administrativních nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Kancelářské a administrativní náklady se s ohledem na financování paušální sazbou nedokládají. Kancelářské a administrativní náklady zahrnuté v paušálu jsou uvedeny zde:

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon