Náklady na externí poradenství a služby

U nákladů na externí poradenství a služby se jedná o náklady na služby poskytované třetími stranami. Fakturace služeb mezi kooperačními partnery se vylučuje.

Tato nákladová položka zahrnuje následující služby a odborné poradenství:

 • studie, koncepce a šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční dokumenty, plánovací
  koncepce, příručky),
 • odborná příprava,
 • tlumočnické a překladatelské služby včetně nájemného za konferenční techniku,
 • vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek,
 • propagace, propagační předměty, komunikace, publicita nebo poskytování informací v souvislosti s projektem a povinné úkoly v rámci publicity,1
 • služby související s organizací a realizací akcí nebo zasedání (nájem prostor pro konání akcí a techniky a s tím souvisejících externích služeb, jakož i stravování a ubytování),
 • účastnické poplatky,2
 • honoráře pro přednášející se specifickými odbornými znalostmi, externí znalce a poskytovatele služeb včetně vedlejších nákladů, pokud byly předem smluvně sjednány (např. cestovné a náklady na ubytování),
 • dopravní služby poskytované v plném rozsahu externími subjekty (např. přeprava autobusem včetně řidiče),
 • pojištění, pokud je nezbytně nutné pro realizaci projektu a přiřaditelné výlučně k projektu,
 • právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské služby, finanční účetnictví poskytované externími odborníky, pokud jsou tyto služby přiřaditelné výlučně k projektu,
 • náklady na honoráře umělců až do výše max. 1 000 EUR bez DPH na umělce či soubor a pořádanou akci,
 • práva duševního vlastnictví a poplatky odváděné kolektivním správcům autorských práv,
 • jiné specifické odborné poradenství a služby nezbytné pro projekt.

1Požadavky na práci s veřejností jsou zveřejněny v příručce k publicitě.

2Účastnické poplatky budou uhrazeny jen za osoby, které nejsou zaměstnanci příjemce. Účastnické poplatky za zaměstnance příjemce jsou ve smyslu zjednodušeného postupu pokryty paušálem cestovních nákladů a jsou již zohledněny ve výši sazby paušálu cestovních nákladů.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon