Náklady na cestování a ubytování (paušál cestovních nákladů)

Náklady na cestování a ubytování budou podporovány výlučně paušální sazbou ve výši 5 %. Jako základ pro výpočet se použijí buď jednotkové personální náklady anebo paušál personálních nákladů. Při výpočtu paušálu cestovních nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Paušál cestovních nákladů pokrývá veškeré náklady na cestování zaměstnanců zapojených do projektu u kooperačního partnera. Za zaměstnance se považují všichni spolupracovníci, se kterými je příjemce v pracovněprávním vztahu.

V paušální sazbě cestovních nákladů jsou zahrnuty tyto výdajové položky, které nesmějí být vyúčtovány v žádné jiné kategorii výdajů:

  • jízdní výdaje (jízdenky, pohonné hmoty a náhrady za použití služebních i soukromých vozidel, silniční daň, pojištění, parkovné, dálniční a jiné poplatky, silniční daň),
  • cestovní pojištění,
  • náklady na ubytování,
  • náklady na stravování,
  • denní příspěvky (diety), včetně kapesného,
  • účastnické poplatky za zaměstnance příjemce.

Důležité: Při využití paušálních nákladů jen nutno dbát na dodržení zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

To znamená: Předpokladem pro proplacení paušálních nákladů je, že příjemci vzniknou náklady.

Předpokladem pro schválení a proplacení paušálu cestovních nákladů je skutečnost, že kooperačnímu partnerovi v rámci realizace projektu vznikly skutečné náklady na cestovné a ubytování projektového personálu.

 

Náklady na cestování a ubytování se s ohledem na financování paušální sazbou nedokládají. V zásadě není nutné předkládat vyúčtování cestovného.

Předpoklad: Z aktivit kooperačního partnera, které uvedl (v projektové žádosti a v podkladech pro kontrolora, např. průběžná zpráva, soupiska výdajů, zpráva za projekt / závěrečná zpráva), lze dovodit, že personál projektu realizoval služební cesty (například na místo realizace projektu, na akce uskutečněné v rámci projektu nebo na setkání projektového týmu).

V případě pochybností a při kontrolách na místě mohou být vyžádány příslušné doklady.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon