Náklady na cestování a ubytování (paušál cestovních nákladů)

Náklady na cestování a ubytování budou podporovány výlučně paušální sazbou ve výši 5 %. Jako základ pro výpočet se použijí buď jednotkové personální náklady anebo paušál personálních nákladů. Při výpočtu paušálu cestovních nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Paušál cestovních nákladů pokrývá veškeré náklady na cestování zaměstnanců zapojených do projektu u kooperačního partnera. Za zaměstnance se považují všichni spolupracovníci, se kterými je příjemce v pracovněprávním vztahu.

V paušální sazbě cestovních nákladů jsou zahrnuty tyto výdajové položky, které nesmějí být vyúčtovány v žádné jiné kategorii výdajů:

  • jízdní výdaje (jízdenky, pohonné hmoty a náhrady za použití služebních i soukromých vozidel, silniční daň, pojištění, parkovné, dálniční a jiné poplatky, silniční daň),
  • cestovní pojištění,
  • náklady na ubytování,
  • náklady na stravování,
  • denní příspěvky (diety), včetně kapesného,
  • účastnické poplatky za zaměstnance příjemce.

Náklady na cestování a ubytování se s ohledem na financování paušální sazbou nedokládají.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon