Neplacená dobrovolná práce

Věcné příspěvky mohou být vynaloženy a vyúčtovány výlučně formou neplacené dobrovolné práce v rámci vlastního podílu.
V případě použití paušálu personálních nákladů, paušálu zbytkových nákladů a u zaměstnanců projektu nelze neplacenou dobrovolnou práci uplatnit.
Neplacená dobrovolná práce může být vyúčtována ve výši zákonem stanovené minimální mzdy.
Vyúčtování neplacené dobrovolné práce probíhá na hodinovém základě, přičemž délka způsobilé denní pracovní doby činí v Sasku maximálně 10 hodin za den, v Česku podle zákoníku práce. Odvedená práce se dokládá prostřednictvím výkazů činnosti.
Neplacená dobrovolná práce se nezohledňuje při výpočtu paušálu administrativních nákladů a paušálu cestovních nákladů.
Na německé straně může neplacenou dobrovolnou práci vykonávat výlučně příjemce. Spadá sem také výkon formou dobrovolnické práce či občanské angažovanosti bez ohledu na to, do jaké míry příjemce poskytl za tuto činnost náhrady výloh.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon