Zbytkové náklady (paušál zbytkových nákladů)

Zbytkové náklady zahrnují s výjimkou personálních nákladů veškeré zbývající náklady kooperačního partnera. Zbytkové náklady mohou být podporovány paušální sazbou ve výši 40 % jednotkových personálních nákladů. Při výpočtu paušálu zbytkových nákladů se zohlední i personální náklady vzniklé v rámci přípravy projektu.

Každý kooperační partner rozhodne při podání žádosti, zda má být paušál zbytkových nákladů použit. V průběhu realizace projektu není možné přejít na jiný způsob vykazování. V případě použití paušálu zbytkových nákladů nemůže kooperační partner kromě personálních nákladů uplatnit žádné další náklady, ani nárokovat neplacenou dobrovolnou práci.

Zbytkové náklady se s ohledem na financování paušální sazbou nedokládají.

Informace k paušálu zbytkových nákladů naleznete zde.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon