Náklady na infrastrukturu a stavební práce

Náklady na infrastrukturu a stavební práce jsou omezeny na tyto náklady:

  • náklady na nákup zastavěných a nezastavěných pozemků a budov včetně vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s nákupem pozemků, pokud tato částka nepřesáhne 10 % celkových způsobilých nákladů1 projektu a hodnota nemovitosti bude prokázána vhodným způsobem, např. nezávislým, kvalifikovaným znalcem,
  • stavební náklady,
  • vedlejší stavební náklady ve Svobodném státě Sasko zpravidla až do výše 20 % způsobilých stavebních nákladů,
  • vedlejší stavební náklady v České republice podle platných právních předpisů.

K projektové žádosti je třeba přiložit koncepci užívání, ve které je třeba popsat, do jaké míry existuje přímá souvislost stavebního opatření s dosažením projektových cílů. V případě nejednoznačného přiřazení stavebního opatření k projektu (např. stavba /oprava střechy nebo fasády apod. v případě, že bude pro projekt využívána pouze část objektu) je třeba již při podání žádosti provést kalkulaci alikvotní části stavebních prací, které mají přímou souvislost s projektem. Dále je třeba popsat, jak bude podpořená investice v souladu s dotačním účelem využívána v době realizace projektu a v době udržitelnosti (viz bod 7.5 Společného realizačního dokumentu).
Fakturace služeb mezi kooperačními partnery se vylučuje.

1Omezení neplatí pro projekty ochrany životního prostředí.

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu
Close icon