Postup při podávání žádosti

Pokud kooperační partner zažádá o financování personálních nákladů na základě jednotkových nákladů, uvede v projektové žádosti pro každé plánované pracovní místo popis pracovního místa s údaji o funkci, úkolech, pracovním profilu a délce zapojení daného zaměstnance v projektu. Popis pracovního místa musí umožnit jednoznačné přiřazení
pracovního místa k úrovni požadavků daného pracovního profilu. Typické projektové činnosti spojené s daným pracovním místem je potřeba popsat tak, aby byl z popisu v dostatečné míře patrný rozsah, náročnost a složitost plněných úkolů i eventuální dohledové a dispoziční pravomoci. Kromě toho je případně nutné uvést úroveň vzdělání potřebnou pro dané pracovní místo.

Při podání žádosti musí být kalkulace personálních nákladů provedena pro jednotlivé pracovní pozice podle pracovních úvazků. Alternativně lze kalkulaci provést i podle počtu hodin plánovaných v projektu. Prostřednictvím kalkulace pracovních míst se v projektové žádosti zjistí celkový rozpočet personálních nákladů daného příjemce.

GFX | leitfaden_schulungsvideos_und_informationen | Stundensatze.png

Přepočet vyúčtovaných hodinových sazeb z českých korun (Kč) na eura (EUR) probíhá na základě měsíčního směnného kurzu Evropské komise platného v okamžiku, kdy je soupiska výdajů předložena příjemcem ke kontrole, tj. odeslána českému Kontrolorovi.

GFX | leitfaden_schulungsvideos_und_informationen | Monatssatze.png

Co podporujeme?

Close icon

Kontaktní formulář

V případě otázek, podnětů a připomínek k programu nás prosím kontaktujte. Můžete využít našeho kontaktního formuláře, nebo centrální e-mailové adresy: kontakt@sn-cz2027.eu